APLISENS (APN): Oferta zakupu akcji - raport 36

Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu 3 października 2017 roku uchwały w sprawie realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2017 roku dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

Pełna treść Oferty Zakupu Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7 ("Oferta”) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Oferta zostanie zamieszczona na stronach internetowych Spółki (http://aplisens.pl/kalendarium-inwestora.html) i Alior Bank S.A. – Biura Maklerskiego (www.aliorbank.pl)

Reklama

W ramach Oferty Spółka oferuje Akcjonariuszom Spółki nabycie od nich notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji APLISENS S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,20 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLAPLS000016 ("Akcje"), w liczbie nie większej niż 537.170, co stanowi nie więcej niż 4,1% kapitału zakładowego Spółki.

Oferowana cena zakupu Akcji wynosi 14,80 zł za jedną Akcję.

Oferty sprzedaży akcji składane w odpowiedzi na Ofertę ("Oferty Sprzedaży") będą przyjmowane w dniach 9-23 października 2017 r. w wybranych placówkach Alior Bank S.A.

Zawarcie i rozliczenie transakcji w ramach Oferty przewidywane jest na dzień 27 października 2017 r. Wszystkie Akcje nabyte w ramach Oferty zostaną opłacone gotówką. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi Ofertami Sprzedaży w terminie ich przyjmowania będzie większa niż 537.170 Akcji, wszystkie prawidłowo złożone Oferty Sprzedaży zostaną zredukowane proporcjonalnie. Ustalenie ostatecznej liczby akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby objętej Ofertą Sprzedaży (w tym Ofertą Sprzedaży na więcej akcji niż Próg Oferty) złożonej przez danego Akcjonariusza przez stopę alokacji (będącą wynikiem dzielenia liczby 537.170 przez łączną liczbę akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami Sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliżej pełnej akcji. Akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą 537.170, a łączną liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół Ofertami Sprzedaży) Spółka nabędzie od tego Akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na najwyższą liczbę akcji, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji, od Akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, ulica Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na Ofertę można uzyskać w Placówkach Alior Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty znajdującej się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego lub telefonicznie pod numerami telefonów 19 503 (z sieci Play: 12 19 503) lub 12 370 7400.

Zastrzeżenie prawne:

Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1639 ze zm.). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, ze zm.). Spółka ogłosiła skup akcji własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki, oraz w celu zapewnienia równego traktowania Akcjonariuszy. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-03Adam ŻurawskiPrezes ZarząduAdam Żurawski

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »