Reklama

RADPOL (RDL): Ogłoszenie dotyczące umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego RADPOL S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Emitent") informuje, że zgodnie z art. 359 § 3 i art. 456 par. 1 KSH oraz z Uchwałą nr 3 z dnia 19 lutego 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu, w dniu 10 maja 2010 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 89 ogłoszenie następującej treści:

"Zgodnie z art. 359 § 3 KSH i art. 456 §1 KSH Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, KRS nr 0000057155 ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 lutego 2010 roku podjęta została uchwała o umorzeniu 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 770.732,64 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 64/100) złotych do kwoty 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych i dwanaście groszy), to jest o kwotę 15.026,52 zł (piętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji która pozostanie po umorzeniu ("Uchwała"), o następującej treści:

Uchwała nr 3

z dnia 19 lutego 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A.

z siedzibą w Człuchowie

w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Na podstawie art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 4 ust. 2 Statutu Spółki, a także na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") uchwala się co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym umarza 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

2. Umorzeniu ulegają 550.884 akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 2.737.223,79 złotych.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie akcji Spółki oraz w drodze zmiany statutu z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. W związku z umorzeniem akcji Spółki wskazanych w § 1 ust. 1, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.026,52 zł (piętnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem wymogów określonych w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 500.884 (pięćset tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki.

§ 3

1. Dokonuje się zmiany Statutu przez ujednolicenie oznaczeń dotychczasowych akcji Spółki serii A oraz B poprzez objęcie dotychczasowych akcji serii A oraz B jedną serią A.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego przez umorzenie wskazane w §§ 1 i 2 niniejszej uchwały, oraz ujednoliceniem oznaczeń serii akcji Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 25.190.204 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcje w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.".

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą statutu Spółki, w tym do dokonania ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z momentem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały nr 2 z dnia 19 lutego 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości oraz zmian Statutu Spółki, a także upoważnienia do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym ."

W związku z zarejestrowaniem w dniu 2 kwietnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 2 z dnia 19 lutego 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Uchwała weszła w życie.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzaniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 456 kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 456 § 1 KSH, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki (ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów) w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia."

Numer 89 Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Plik;Opis
Andrzej Sielski - Prezes Zarządu
Grzegorz Malczyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: obniżenie | Akcji | Człuchów | Raport bieżący | Radpol SA | umorzenie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »