GIGROUP (GIG): Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał. - raport 81

Raport bieżący nr 81/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), na podstawie art. 401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 72/2019 z dnia 8 października 2019 r. oraz raportu bieżącego numer 80/2019 z dnia 18 października 2019 r., niniejszym informuje, iż aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wyznaczonego na dzień 12 listopada 2019 r., przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

Reklama

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3.571.428,50 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 50/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 8 lutego 2020 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

10.Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

11.Wolne wnioski.

12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Wyjaśnienie do porządku obrad odnośnie punktu 7-9:

Punkty zostały dodane w brzmieniu przesłanym przez akcjonariusza. Uzasadnienie akcjonariusza do dodanych punktów w porządku obrad znajduje się w treści załącznika nr 1.

Załączniki:

1. treść projektów uchwał na NWZA.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-22Iwona SzmitkowskaPrezes Zarządu
2019-10-22Jarosław DymitrukWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »