Reklama

FHDOM (FHD): OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 ROKU

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 5 czerwca 2019 roku od Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki, żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku, uchwały powołującej nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożeniem w dniu 4 czerwca 2019 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Piotra Wieczorka, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako punkt "10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej”.

Reklama

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

a) dotychczasowy punkt 10 "Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki” otrzymuje numer 11,

b) dotychczasowy punkt 11 "Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki” otrzymuje numer 12,

c) dotychczasowy punkt 12 "Wolne wnioski” otrzymuje numer 13,

d) dotychczasowy punkt 13 "Zamknięcie obrad” otrzymuje numer 14.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia brzmi następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.

5. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

6. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

8. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwał o numerach od 7 do 12 w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r.

10. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Proponowana treść uchwały nr 13 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej jest następująca:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26.06.2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

"§ 1

1. W dniu 4 czerwca 2019 r. Spółka pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otrzymała rezygnację p. Piotra Wieczorka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Niniejszym, na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje ____________________________, PESEL _____________________, na Członka Rady Nadzorczej.

3. Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniające zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść dodanej uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07Robert MajkowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »