Reklama

KBJ (KBJ): Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd KBJ S.A. zwołuje na dzień 30 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 w biurze Zarządu Spółki przy ul. Stawki 2 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

8) Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.

9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

11) Wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 17 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.kbj.com.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności dla inwestorów / WZA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-03Artur JedynakPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: dzien | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »