Reklama

PETROLINV (OIL): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2011 roku, na godzinę 9.00 w Gdyni przy ulicy Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2011 roku pomimo uprzedniego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2011 roku jest fakt zarejestrowania uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 16 kwietnia 2011 roku akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 1/3 kapitału zakładowego Spółki, wobec czego, zgodnie z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 kwietnia 2011 roku nie będzie zdolne do podjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 4 porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 445 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, wymóg obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego nie będzie mieć zastosowania w przypadku zwołania kolejnego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały, o której mowa powyżej.

Reklama

W świetle okoliczności wskazanych powyżej cele zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2011 roku pozostają tożsame z celami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na dzień 16 kwietnia 2011 roku. Głównym celem jest podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwalenie nowego kapitału zostałoby dokonane przede wszystkim: (i) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla przejścia z fazy 1 - prace poszukiwawcze na odwiercie Shyrak - 1 do fazy 2 projektu, czyli eksploatacji potencjalnego złoża Shyrak poprzez zapewnienie koniecznej infrastruktury wydobywczej dla oczyszczenia i magazynowania wydobywanej ropy naftowej, zagospodarowania towarzyszącego ropie naftowej gazu ziemnego oraz przygotowania ropy do transportu, (ii) w celu przyspieszenia gotowości do świadczenia w ramach spółki zależnej Silurian Sp. z o.o. usług związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w Polsce, m.in. poprzez umożliwienie pozyskania przez nią najlepszych światowych technologii i urządzeń służących świadczenia tychże usług, (iii) w celu pozyskania i komercjalizacji technologii przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe lub w energię, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza na rynkach Azji, (iv) w celu umożliwienia akwizycji na rynku podmiotów i praw, które są zbieżne z obszarem aktywności Spółki, a które to akwizycje miałyby na celu zwiększenie pozycji Spółki i przyczyniły się do osiągnięcia celów ekonomicznych; pozyskane w ten sposób nowe, obiecujące projekty inwestycyjne powinny w relatywnie krótkim czasie przyczynić się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych oraz (v) w celu umożliwienia spełnienia warunków zawieszających umowy zwartej z francuskim koncernem Total w sprawie wspólnych inwestycji na złożu Koblandy w ramach największej koncesji Grupy PETROLINVEST w Kazachstanie - OTG.

Ponadto, Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii C obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki, jednakże w celu zapewnienia elastyczności i możliwości dostosowania się przez Spółkę do warunków rynkowych, niezbędne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Załącznik - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Plik;Opis
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »