Reklama

ECERAMICS (ECR): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 stycznia 2015 r. na godzinę 13:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J

w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Proponowane zmiany statutu:

§ 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.472.030,01 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 01/100) i nie więcej niż i dzieli się na:

1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden gorsz) każda akcja”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-07Maciej MarchwickiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »