Reklama

SEDIVO (SED): Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianach Statutu wraz z projektami uchwał. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 października 2015 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

2. § 13 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy – także Wiceprezesa Zarządu.”

3. § 15 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

II. Po postanowieniu oznaczonym jako "§10” dodaje się postanowienie oznaczone jako "§10a”, w następującym brzmieniu: "Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do nie więcej niż 1800000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2015 r. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-01Stefan KarmazaWiceprezes ZarząduStefan Karmaza

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »