Reklama

WORKSERV (WSE): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał. - raport 77

Raport bieżący nr 77/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.559.063,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 §1 i 2 oraz 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych”) oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 października 2020 r., o godz. 12:00, w biurze Spółki w Warszawie, ul. Grzybowska 3 lok. U6.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Work Service” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki "Work Service” S.A. za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki "Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez "Work Service” S.A. w 2019 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki "Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Work Service S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki Work Service S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Work Service S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Marcusa Prestona za okres delegowania przez Radę Nadzorczą "Work Service” S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w wybranych obszarach.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Work Service S.A. w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie, w zakładce Walne Zgromadzenie.

W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 października 2020 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki:

1. pełna treść ogłoszenia o ZWZA,

2. treść projektów uchwał na ZWZA.

Podstawna prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

- § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

- art. 4021 i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Thibault LefebvrePrezes Zarządu
2020-09-16Iwona SzmitkowskaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »