PRIMETECH (PTH): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "KOPEX" S.A. na dzień 24 czerwca 2010r. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "KOPEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782,zwana w dalszej części "Spółką", działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art.4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust.1 i 4 Statutu Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 roku (czwartek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, sala nr 100 A).

Reklama

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do

podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

"KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2009, a także podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym z

aktualizacji wyceny i w kapitale zapasowym Spółki w związku z likwidacją środków trwałych.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "KOPEX" S.A. za rok obrotowy 2009.

6. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:

a) członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,

b) członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w "Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna" i

ustalenia tekstu jednolitego zmienionego "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna".

10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna :

Art. 402 (1) i Art. 402 (2) ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

Plik;Opis

1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ KOPEX S.A..pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A. na dzień 24.06.2010r.

2. TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW.pdf;Treść projektów uchwał ZWZ oraz załączników

3. UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZ.pdf;Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ


Marian Kostempski - Prezes Zarządu
Józef Wolski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Katowice | Raport bieżący | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »