Reklama

ELEKTROTI (ELT): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 03.06.2014r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 3 czerwca 2014r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Reklama

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2013, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 rok

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2013.

16. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2013r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Sławomirowi Cieśli – z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Zbigniewowi Pawlikowi – z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2013r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2013r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2013r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w 2013r.

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Stefanowi Dziedziulowi – z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.

28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Folty.

29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt 3) dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 03.06.2014r., oraz uchyliła się od głosowania w sprawie projektów uchwał od nr 15/WZA/2014 do 23/WZA/2014, ponieważ dotyczą one Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-24Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-04-24Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »