Reklama

LSTECHHOM (LSH): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 44 (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD.

§ 6.1. – obecny:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,

23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

49.41.Z: Transport drogowy towarów,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

§ 6.1. - proponowany:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,

23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

49.41.Z: Transport drogowy towarów,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki.

§ 17 – obecny:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 17 – proponowany:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,

b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,

c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Mirosław Pasieka Prezes Zarządu
2019-05-31Daniel Pihan Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »