Reklama

PLASTPACK (PPC): Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia PlastPack Company S.A.

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Działając zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41A lok. 89/91 w dniu 11 maja 2016 r. o godzinie 15.00 z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) wybór Komisji Skrutacyjnej;

6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;

9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015;

11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

13) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015;

14) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015;

15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

16) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;

17) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-14Władysław KraskaPrezes Zarządu
2016-04-14Andrzej KrakówkaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »