Reklama

SONEL (SON): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na dzień 08.06.2021 roku - raport 8

Raport bieżący nr 8/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 8 czerwca 2021 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2020r.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2020.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2020.

9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2020.

10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2020.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2020r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2020r.

15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2020r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.

17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2020r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2020r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2020r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2020r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2020r.

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2020r.

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2020r.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Jana Siniarskiego oraz Stanisława Zająca.

28. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

30. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń organów zarządczych SONEL S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.

33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetów Rady Nadzorczej SONEL SA

34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał.

3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

5. Projekt "Polityki Wynagrodzeń Organów Zarządczych SONEL S.A.".

Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-10Tomasz HodijCzłonek Zarządu
2021-05-10 Anna Pilska Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »