Reklama

DEKPOL (DEK): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie (83-251) przy ul. Gajowej 31, (zwanej dalej "Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 505979 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 ksh (dalej jako "ksh”), zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Reklama

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej Dekpol S.A.:

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;

b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;

c) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego protokołu.

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.

13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.

14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2015.

16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał oraz treść sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-27Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: 2016 r. | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »