Reklama

DEKPOL (DEK): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej Dekpol S.A.:

i. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;

ii. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;

iii. ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego protokołu.

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016.

13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016.

14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016.

16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

17. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał oraz treść sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »