Reklama

ARCHICOM (ARH): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 19 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał - raport 14

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;

b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:

a. oceny sytuacji Spółki w 2018 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu;

c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia

31 grudnia 2018 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Archicom SA.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Archicom SA do nabywania do 220.354 akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-22Krzysztof Andrulewicz Prezes
2019-05-22Paweł RuszczakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »