Reklama

DEKPOL (DEK): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał - raport 16

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.:

a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;

b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018;

c. ocenę sytuacji Dekpol S.A.;

d. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018.

13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2018.

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie ma być przedmiotem pkt 8 i 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane w terminie późniejszym po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »