ARCHICOM (ARH): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ARCHICOM S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał - raport 24

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ARCHICOM Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 257.422.980,00 zł, wpłaconego w całości, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, w budynku City One przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r.

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Archicom SA oraz Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA:

a. oceny sytuacji Spółki w 2019 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Archicom SA w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu;

c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w 2019 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia

31 grudnia 2019 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom SA absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom Spółki Akcyjnej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend w przyszłości.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2019.

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom SA.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Archicom SA.

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Archicom SA.

25. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Archicom SA.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-27Tomasz ŚlęzakCzłonek Zarządu
2020-05-27Artur WięznowskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »