Reklama

WIRTUALNA (WPL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie przez Zarząd:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku;

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016;

c) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.

6. Rozpatrzenie:

a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z wyników oceny:

(1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku;

(2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016;

(3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 roku oraz zysków z lat ubiegłych Spółki;

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2016;

c) Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2016.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2016 oraz zysków z lat ubiegłych Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej łączącej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Spółkę.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Wirtualna Polska Holding S.A. oraz Grupa Wirtualna Polska S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w pkt 9 ogłoszenia. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-30Jacek SwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2017-03-30Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz-Belka

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »