Reklama

ECERAMICS (ECR): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmianie Statutu wraz projektami uchwał - raport 9

Raport bieżący nr 9/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obroty 2014.

8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii K do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu:

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.472.030,01 zł (osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 01/100) i nie więcej niż 21.472.030,00 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

1) 74.800.000 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 8.433.300 (osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

6) 48.956.665 (czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

8) 8.333.000 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.475.000.005 (jeden miliard czterysta siedemdziesiąt pięć milionów i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 200 000 000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J

11) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K

o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden gorsz) każda akcja”.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-02Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »