Reklama

HAWE (HWE): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A. na dzień 29 czerwca 2010 r. oraz projekty uchwał

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS: 0000121430 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402'1 i 402'2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna III ).

Proponowany porządek obrad ZWZ HAWE S.A.:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie:

a.sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,

b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.,

c.opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,

d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,

e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.,

f.opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,

g.wniosku Zarządu co do podziału zysku,

h.sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),

i.propozycji Zarządu w przedmiocie zmian Statutu Spółki,

j.propozycje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),

b.udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku,

c.udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku,

d.ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

e.powołania członków Rady Nadzorczej,

f.zmiany Statutu Spółki,

g.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h.ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

i.zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki .

7.Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 w zw. z §100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis

HAWE_ZWZ_2010-06-29_ogłoszenie.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hawe SA_29_06_2010

HAWE_ZWZ_2010-06-29_projekty_uchwał.pdf;Projekty uchwał na ZWZ Hawe SA_29_06_2010

HAWE_Regulamin_RN_2010.pdf;Projekt regulaminu Rady Nadzorczej Hawe SA na ZWZ Hawe SA_29_06_2010

HAWE_ZWZ_2010-06-29_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf;Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ Hawe SA_29_06_2010

HAWE_ZWZ_2010-06-29_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf;Wzór formularza instrukcji do głosowania na ZWZ Hawe S.A._29_06_2010


Robert Kwiatkowski - Prezes Zarządu
Tomasz Dera - Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Hawe SA | R. | Warszawa | Raport bieżący | wzór

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »