KONSSTALI (KST): Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Spółki - raport 1

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą "Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: "Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 3 stycznia 2020 roku Spółka, Pani Katarzyna Dembowska, Pani Barbara Dembowska, Pani Krystyna Borysiewicz, Pan Piotr Borysiewicz, Pan Marek Skwarski, Pani Maja Skwarska, Pan Mateusz Skwarski, Pan Robert Wojdyna, Pan Szymon Wojdyna, Pan Paweł Wojdyna, Pani Wiesława Wojdyna, Pan Marcin Wojdyna, Pan Janusz Koclęga, Pan Piotr Koclęga, Pani Anna Skoczek oraz Pan Marek Skoczek, tj. strony porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej jako: "Ustawa o Ofercie”) i o zawarciu którego to porozumienia Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: "Strony Porozumienia”) ogłosili żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki (dalej jako: "Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy (dalej jako: "Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Reklama

Przedmiotem Przymusowego Wykupu akcji Spółki są wszystkie akcje Spółki należące do Akcjonariuszy Mniejszościowych, tj. łącznie 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje Spółki, stanowiące 9,44% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwóch) głosów, stanowiących 9,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wykupywane Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLKCTSL00010. Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podmiotami wykupującymi akcje w ramach Przymusowego Wykupu (dalej jako: "Wykupujący”) będą:

1) Pani Barbara Dembowska – w ilości 53.740 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji, stanowiących 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,91% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

2) Pani Krystyna Borysiewicz - w ilości 111.280 (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 1,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,89% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

3) Pan Marek Skwarski - w ilości 53.740 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji, stanowiących 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,91% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,

4) Pan Robert Wojdyna - w ilości 92.080 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,56% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

5) Pan Janusz Koclęga - w ilości 245.592 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 4,16% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,16% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Dzień wykupu został ustalony na 9 stycznia 2020 roku, a cena wykupu jednej akcji będącej przedmiotem Przymusowego Wykupu akcji Spółki wynosi 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych).

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji Spółki, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Wykupujących.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w "Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki pod firmą "Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w drodze przymusowego wykupu” ("Informacja”), sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005 r. poz. 1948). Pełna treść Informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-03Janusz SmołkaPrezes Zarządu
2020-01-03Marcin MiśtaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »