Reklama

APLISENS (APN): Określenie strategii Spółki na lata 2011-2013 obejmującej plany budowy zakładu produkcyjnego poza Warszawą - raport 10

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 r., zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd APLISENS S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia strategii Spółki na lata 2011-2013. Na odbytym w tym samym dniu posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o akceptacji wymienionej strategii pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zezwolenia na prowadzenie inwestycji, upoważniającej Zarząd do realizacji inwestycji w kwocie 30 mln zł.

Reklama

W ramach strategii rozwoju Grupy Zarząd APLISENS S.A. określił następujące główne kierunki działań na lata 2011-2013:

1. Umacnianie sprzedaży w kraju oraz rozwój sprzedaży eksportowej Grupy.

2. Rozbudowa potencjału produkcyjnego w związku ze wzrostem popytu na produkty Grupy.

3. Rozwój portfela oferowanych produktów i usług.

Strategia na lata 2011-2013 jest kontynuacją i rozwinięciem strategii zaprezentowanej w Prospekcie Emisyjnym z 2009 roku w obszarze działań prosprzedażowych oraz rozwoju portfela produktów i usług. Zawiera również istotny nowy cel strategiczny związany z zapewnieniem Grupie niezbędnych mocy produkcyjnych na kolejne lata - plan budowy zakładu produkcyjnego poza Warszawą. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące przyjętej strategii.

1. Umacnianie sprzedaży w kraju oraz rozwój sprzedaży eksportowej Grupy.

Kluczowymi segmentami sprzedaży dla Grupy APLISENS są przetworniki ciśnienia i sondy głębokości. Udział APLISENS S.A. w sprzedaży tych produktów na rynku krajowym sięga ok. 25%. Uwzględniając tempo rozwoju rynku krajowego oraz obecny poziom sprzedaży Grupy w najbliższych latach, znaczące zwiększenie udziału w rynku krajowym będzie trudne do osiągnięcia. Zarząd zakłada jednak, że średnioroczny wzrost sprzedaży na tym rynku w ciągu najbliższych 5 lat osiągnie poziom ok. 6%. Biorąc pod uwagę wysoki udział Spółki w rynku krajowym i w związku z tym ograniczoną możliwość jego wzrostu, Zarząd upatruje szans na znacznie dynamiczniejszy wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności rynkach krajów WNP i UE.

1.1. Rynki WNP

Zarząd planuje dalszy wzrost sprzedaży przetworników ciśnienia i sond głębokości na rynkach krajów WNP (głównie w Rosji i na Ukrainie), a także rozwój na nowych rynkach takich jak Kazachstan. Udział Grupy w rynku w Rosji i na Ukrainie wynosi od 2 do 5%, a na Białorusi ok. 30%. W ocenie Zarządu potencjał wzrostu zamówień na produkty APLISENS na tych rynkach w najbliższych 5 latach będzie przekraczał przewidywaną dynamikę wzrostu tych rynków i wyniesie średnio ok. 20% rocznie.

1.2. Rynki UE i pozostałe

Grupa APLISENS jest obecna na rynkach Unii Europejskiej począwszy od 2004 roku. Udział APLISENS w rynku unijnym Zarząd szacuje na poziomie ok. 0,1%, przy wartości rynku na poziomie ok. 5 - 7 mld zł. Niezależnie od koniunktury globalnej Zarząd zakłada wysokie tempo sprzedaży Grupy na tych rynkach, w najbliższych 5 latach na poziomie ok. 30% rocznie. Na koniec 2010 roku sprzedaż Grupy do państw UE i pozostałych wyniosła 8,2 mln zł i odnotowała prawie 40% wzrost r/r.

2. Rozbudowa potencjału produkcyjnego w związku ze wzrostem popytu na produkty Grupy.

W związku ze wzrostem popytu na produkty Grupy Zarząd zdecydował się na rozbudowę potencjału produkcyjnego swoich zakładów dla wszystkich głównych grup produktowych.

2.1 Przetworniki ciśnienia i sondy głębokości

Przy przewidywanym wzroście zamówień na przetworniki ciśnienia i sondy głębokości o 15 20% średniorocznie, potencjał produkcyjny zakładów w Warszawie zostanie całkowicie wykorzystany w 2013 roku. Mając na względzie obecne, jak i przyszłe potrzeby produkcyjne Grupy w 2011 roku planowane jest rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego poza Warszawą, optymalnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakończenie budowy w I etapie Zarząd przewiduje na 2013 rok.

Zakład produkcyjny zostanie zlokalizowany na działce o powierzchni około 4 ha i posiadać będzie powierzchnię zabudowy ok. 5 000 mkw. Przewidziana zostanie możliwość dobudowania w przyszłości dodatkowych pomieszczeń produkcyjnych i ich wyposażenie (II etap).

Zakład będzie wyposażony w urządzenia technologiczne podobne do wykorzystywanych obecnie w zakładach zlokalizowanych w Warszawie, umożliwiających produkcję przetworników ciśnienia, sond głębokości i innych produktów z zastosowaniem podobnej do obecnie stosowanej technologii. W nowym zakładzie będą produkowane wyroby w relatywnie długich seriach. Przeniesienie znaczącej części produkcji do zakładu nastawionego na produkcję seryjną zlokalizowanego poza Warszawą pozwoli na zmniejszenie o 15-20% jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrobów.

Zarząd planuje uruchomienie produkcji w nowym zakładzie począwszy od I połowy 2014 roku. Potencjał produkcyjny przetworników ciśnienia i sond głębokości w I etapie zostanie powiększony o ok. 200% w stosunku do mocy produkcyjnych posiadanych na koniec 2010 roku. Potencjał produkcyjny zakładu będzie zwiększany stopniowo, aż do pełnej zdolności produkcyjnej w 2017 roku.

W 2010 roku przychody Grupy ze sprzedaży przetworników ciśnienia i sond głębokości stanowiły ok. 80% jej przychodów. Szacowane nakłady na budowę i technologie wyniosą dla I etapu inwestycji ok. 30 mln zł.

W latach 2011-2012 tj. do czasu otwarcia nowego zakładu, niezbędne będzie zwiększenie potencjału produkcyjnego w obecnym zakładzie w Warszawie. Nakłady na technologię w wysokości ok. 5,5 mln zł umożliwią wzrost potencjału produkcyjnego zakładu w Warszawie w 2013 roku o ok. 50% w stosunku do poziomu z 2010 roku.

2.2 Czujniki i przetworniki temperatury oraz urządzenia do monitorowania poziomu paliwa w samochodach ciężarowych

W ocenie Zarządu wartość sprzedaży czujników i przetworników temperatury w 2013 roku wyniesie ok. 3,5 mln zł i będzie rosła w tempie ok. 25% rocznie. Na przełomie 2011 i 2012 roku planowane jest rozpoczęcie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie, do którego w 2013 roku zostanie przeniesiona produkcja, która obecnie realizowana jest w pomieszczeniach dzierżawionych. Planowany koszt budowy nowego zakładu to 3,5 mln zł (bez kosztów zakupionej wcześniej działki). Zarząd planuje również rozbudowę i unowocześnienie - przy niewielkich nakładach inwestycyjnych - zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie są produkowane urządzenia do monitorowania poziomu paliwa w samochodach ciężarowych.

3. Rozwój portfela oferowanych produktów i usług.

Grupa zamierza poszerzać istniejącą ofertę asortymentową o nowe produkty oraz ulepszać dotychczas produkowane urządzenia, dostosowując je do indywidualnych potrzeb Klientów. Priorytetem w tym zakresie jest zachowanie, zgodnie z aktualnym modelem biznesowym Spółki, wysokiej jakości produktu, innowacyjności, jak również utrzymanie kompleksowej obsługi przed i posprzedażowej zapewniającej wartość dodaną dla Klienta.

Podsumowanie

W okresie 2011-2013 Grupa planuje nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie 54,85 mln zł, przy czym kolejno w latach 2011, 2012 i 2013: 11,95 mln zł, 25,4 mln zł i 17,5 mln zł, a w tym wydatki na inwestycje w nowy zakład odpowiednio: 4 mln zł, 13,5 mln zł i 12,5 mln zł.

Planowane nakłady inwestycyjne opierają się na założeniach potencjału wzrostu sprzedaży średniorocznie w latach 2011-2015: kraj: 6%, kraje WNP: 20%, kraje Unii Europejskiej i pozostałe: 30%.

Na koniec 2010 roku Grupa posiadała 19 mln zł środków pieniężnych oraz nie korzystała z żadnych linii kredytowych. Zarząd ocenia - w razie zaistnienia takiej potrzeby - potencjał kredytowy APLISENS S.A. na kwotę sięgającą ok. 50% posiadanych kapitałów własnych tj. aktualnie ok. 40 mln zł. Zarząd planuje realizację planów inwestycyjnych przy wykorzystaniu w pierwszej kolejności środków własnych. W przypadku pojawienia się nowych szans rozwoju Grupy, wymagających poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych, Zarząd podejmie decyzję o wyborze innych sposobów finansowania rozwoju, dostosowanych do bieżącej sytuacji rynkowej. W kontekście planowanych na najbliższe lata wydatków Zarząd przewiduje akumulowanie wypracowywanych zysków na potrzeby inwestycji i nie przewiduje wypłaty dywidendy w latach objętych niniejszą strategią.

Grupa nie wyklucza w najbliższych latach przejęć podmiotów posiadających komplementarne produkty i/lub usługi mogące rozszerzyć jej ofertę kierowaną do branży AKPiA.
Adam Żurawski - Prezes Zarządu
Grzegorz Głowacki - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polimex-Mostostal SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »