Reklama

OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 96 015 104 675 22 918 25 079
Koszty działalności operacyjnej 86 394 90 357 20 622 21 649
Zysk brutto 8 402 14 830 2 005 3 553
Zysk netto / całkowity dochód za okres 6 755 12 134 1 612 2 907
Zysk netto / całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 238 12 134 1 489 2 907
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)0,110,220,030,05
– rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)0,110,220,030,05
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 166 (3 653) 3 620 (875)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (14 305) (37 995) (3 415) (9 103)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 078) 44 223 (1 212) 10 595
Przepływy pieniężne netto razem (4 217) 2 575 (1 007) 617
31.03.201431.12.201331.03.201431.12.2013
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 464 010 459 873 111 239 110 888
Aktywa obrotowe, w tym: 176 593 179 786 42 335 43 351
Należności z tytułu dostaw i usług 54 917 61 884 13 165 14 922
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 103 227 95 626 24 747 23 058
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 539 14 756 2 527 3 558
Aktywa razem 640 603 639 659 153 574 154 239
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 94 974 144 116 22 768 34 750
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 69 826 114 912 16 740 27 708
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 118 789 75 458 28 478 18 195
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 24 525 31 595 5 879 7 618
Zobowiązania ogółem 213 763 219 574 51 246 52 945
Kapitał własny ogółem 426 840 420 085 102 328 101 294
Kapitał podstawowy 543 543 130 131
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »