Reklama

OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 278 581 333 761 66 641 79 032
Koszty działalności operacyjnej 259 420 277 367 62 057 65 678
Zysk brutto 27 477 54 692 6 573 12 951
Zysk netto / całkowity dochód za okres 23 790 44 718 5 691 10 589
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)0,400,820,090,19
– rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)0,400,820,090,19
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 42 604 34 110 10 192 8 077
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (40 389) (68 009) (9 662) (16 104)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (2 950) 35 347 (706) 8 370
Przepływy pieniężne netto razem (735) 1 448 (176) 343
30.09.201431.12.201330.09.201431.12.2013
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 478 092 459 873 114 499 110 888
Aktywa obrotowe, w tym: 192 193 179 786 46 029 43 351
Należności z tytułu dostaw i usług 47 482 61 884 11 372 14 922
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 122 289 95 626 29 287 23 058
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 021 14 756 3 358 3 558
Aktywa razem 670 285 639 659 160 528 154 239
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 53 069 144 116 12 710 34 750
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 28 534 114 912 6 834 27 708
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 173 341 75 458 41 514 18 195
Wyemitowane obligacje - część krótkoterminowa 92 438 7 193 22 138 1 734
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 26 368 31 595 6 315 7 618
Zobowiązania ogółem 226 410 219 574 54 223 52 945
Kapitał własny ogółem 443 875 420 085 106 305 101 294
Kapitał podstawowy 543 543 130 131
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »