OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
(niebadane)(niebadane)(niebadane(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 85 151 87 018 19 548 20 974
Koszty działalności operacyjnej 83 424 80 169 19 152 19 323
Zysk brutto 2 557 9 272 587 2 235
Zysk netto / całkowity dochód za okres 2 776 7 965 637 1 920
Zysk netto / całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 597 6 530 367 1 574
Zysk netto / całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres (w zł/ EURO)0,030,120,010,03
– rozwodniony z zysku za okres (w zł/ EURO)0,030,120,010,03
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 628 10 216 1 062 2 462
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (9 378) (5 089) (2 153) (1 227)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 833) (4 945) (1 339) (1 192)
Przepływy pieniężne netto razem (10 583) 182 (2 430) 44
31.03.201631.12.201531.03.201631.12.2015
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 519 853 524 951 121 791 123 185
Aktywa obrotowe, w tym: 99 872 110 922 23 398 26 029
Należności z tytułu dostaw i usług 47 172 47 904 11 051 11 241
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 33 104 33 178 7 756 7 786
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 710 21 293 2 509 4 997
Aktywa razem 619 725 635 873 145 189 149 213
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 127 270 110 162 29 817 25 851
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 117 277 93 364 27 476 21 909
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 95 421 128 241 22 355 30 093
Wyemitowane obligacje - część krótkoterminowa 8 365 35 240 1 960 8 269
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 26 051 34 396 6 103 8 071
Zobowiązania ogółem 222 691 238 403 52 172 55 944
Kapitał własny ogółem 397 034 397 470 93 017 93 270
Kapitał podstawowy 543 543 127 127
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »