Reklama

OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 266 482 273 502 60 997 65 769
Koszty działalności operacyjnej 311 115 247 942 71 213 59 623
Zysk /(Strata) brutto (53 155) 31 118 (12 167) 7 483
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód za okres (43 812) 26 571 (10 028) 6 390
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (47 164) 22 574 (10 796) 5 428
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,87) 0,42 (0,20)0,10
– rozwodniony z zysku/ (straty) za okres (w zł/ EURO) (0,87) 0,42 (0,20)0,10
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 28 577 57 975 6 541 13 941
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (18 783) (34 861) (4 299) (8 383)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (9 597) (16 343) (2 197) (3 930)
Przepływy pieniężne netto razem 197 6 771 45 1 628
30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 489 702 524 951 113 567 123 185
Aktywa obrotowe, w tym: 126 943 110 922 29 439 26 029
Należności z tytułu dostaw i usług 44 838 47 904 10 398 11 241
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 29 215 33 178 6 775 7 786
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 490 21 293 4 984 4 997
Aktywa razem 616 645 635 873 143 007 149 213
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 123 570 110 162 28 657 25 851
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 112 984 93 364 26 202 21 909
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 124 238 128 241 28 812 30 093
Wyemitowane obligacje - część krótkoterminowa 13 922 35 240 3 229 8 269
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 31 173 34 396 7 229 8 071
Zobowiązania ogółem 247 808 238 403 57 469 55 944
Kapitał własny ogółem 368 837 397 470 85 537 93 270
Kapitał podstawowy 543 543 126 127
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »