OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 259 618 287 465 60 256 67 584
Koszty działalności operacyjnej 272 158 278 214 63 166 65 409
Zysk/(Strata) brutto (15 178) 8 807 (3 523) 2 071
Zysk/(Strata) netto za okres (15 050) 7 875 (3 493) 1 851
Zysk/(Strata) netto / całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (15 050) 7 875 (3 493) 1 851
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,21) 0,11 (0,28) 0,02
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,21) 0,11 (0,28) 0,02
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (8 259) 16 566 (1 917) 3 895
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (17 136) (24 585) (3 977) (5 780)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 29 015 (11 582) 6 734 (2 723)
Przepływy pieniężne netto razem 3 620 (19 601) 840 (4 608)
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 405 020 405 211 92 606 94 235
Aktywa obrotowe 46 644 42 190 10 665 9 812
Aktywa razem 451 664 447 401 103 271 104 047
Zobowiązania długoterminowe 116 767 11 974 26 698 2 785
Zobowiązania krótkoterminowe 121 735 207 190 27 834 48 184
Zobowiązania razem 238 502 219 164 54 532 50 968
Kapitał własny ogółem 213 162 228 237 48 738 53 078
Kapitał podstawowy 743 743 170 173
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 74 357 12 393 74 357
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 227 972 235 148 52 911 55 284
Koszty działalności operacyjnej 231 263 225 211 53 675 52 948
Zysk/(Strata) brutto (7 895) 7 449 (1 832) 1 751
Zysk/(Strata) netto za okres (8 570) 6 365 (1 989) 1 496
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,21) 0,11 (0,28) 0,02
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,21) 0,11 (0,28) 0,02
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (4 153) 14 234 (964) 3 346
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (23 209) (21 067) (5 387) (4 953)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 30 970 (11 443) 7 188 (2 690)
Przepływy pieniężne netto razem 3 607 (18 276) 837 (4 297)
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 333 617 331 038 76 280 76 986
Aktywa obrotowe 47 976 38 910 10 969 9 049
Aktywa razem 381 593 369 948 87 249 86 034
Zobowiązania długoterminowe 107 602 2 646 24 603 615
Zobowiązania krótkoterminowe 102 269 186 986 23 383 43 485
Zobowiązania razem 209 871 189 633 47 986 44 101
Kapitał własny ogółem 171 721 180 315 39 263 41 934
Kapitał podstawowy 743 743 170 173
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 74 357 12 393 74 357
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »