OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOw tys. złw tys. EURO
1.01.2021-30.09.20211.01.2020-30.09.20201.01.2021-30.09.20211.01.2020-30.09.2020
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 91 273 155 057 20 023 34 907
Koszty działalności operacyjnej 98 534 164 659 21 615 37 068
Zysk/(Strata) brutto (12 030) 7 774 (2 639) 1 750
Zysk/(Strata) netto za okres, w tym: (13 849) 8 477 (3 038) 1 908
Zysk/(Strata) netto za okres z dział. zaniechanej 1 412 1 371 310 309
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,12) 0,68 (0,25) 0,15
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,12) 0,68 (0,25) 0,15
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (7 680) 6 395 (1 685) 1 440
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 294) (5 591) (723) (1 259)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 10 666 (1 196) 2 340 (269)
Przepływy pieniężne netto razem (309) (392) (68) (88)
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 52 834 219 963 11 404 47 665
Aktywa obrotowe 14 770 22 791 3 188 4 939
Aktywa dostępne do sprzedaży 163 215 - 35 230 -
Aktywa razem 230 819 242 754 49 822 52 603
Zobowiązania długoterminowe 77 741 66 154 16 780 14 335
Zobowiązania krótkoterminowe 143 279 152 952 30 926 33 144
Zobowiązania razem 221 020 219 105 47 707 47 479
Kapitał własny ogółem 9 800 23 649 2 115 5 125
Kapitał podstawowy 743 743 160 161
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOw tys. złw tys. EURO
1.01.2021-30.09.20211.01.2020-30.09.20201.01.2021-30.09.20211.01.2020-30.09.2020
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 90 813 148 061 19 922 33 332
Koszty działalności operacyjnej 98 002 154 343 21 499 34 746
Zysk/(Strata) brutto (11 584) (22 078) (2 541) (4 970)
Zysk/(Strata) netto za okres (14 845) (19 928) (3 257) (4 486)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,12) 0,68 (0,25) 0,15
– rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (1,12) 0,68 (0,25) 0,15
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (9 724) 5 436 (2 133) 1 224
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (667) (3 588) (146) (808)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 10 701 (1 129) 2 347 (254)
Przepływy pieniężne netto razem 309 719 68 162
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
(niebadane)(badane)(niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 33 746 172 852 7 284 37 456
Aktywa obrotowe 11 559 19 151 2 495 4 150
Aktywa dostępne do sprzedaży 129 777 - 28 012 -
Aktywa razem 175 083 192 003 37 791 41 606
Zobowiązania długoterminowe 74 450 66 123 16 070 14 328
Zobowiązania krótkoterminowe 129 209 139 612 27 889 30 253
Zobowiązania razem 203 659 205 734 43 959 44 581
Kapitał własny ogółem (28 576) (13 732) (6 168) (2 976)
Kapitał podstawowy 743 743 160 161
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »