Reklama

OPTEAM (OPM): Opinia Rady Nadzorczej OPTeam SA w sprawie rekomendacji Zarządu OPTeam SA dotyczącej podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz terminów prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zarząd OPTeam SA

Reklama

z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku OPTeam SA za 2014 r. Zarząd proponował, aby zysk netto za 2014 r. w wysokości 2 954 674,34 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 34/100 groszy) podzielić w następujący sposób:

1)na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 875 959,92 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100 groszy) tj. 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam SA;

2)na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 2 078 714,42 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czternaście złotych 42/100 groszy).

Rada Nadzorcza uwzględniając aktualną sytuację Spółki proponuje, aby zysk netto za 2014 r.

w kwocie 2.954.674,34 złote ( słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści cztery grosze) został podzielony w następujący sposób:

1)na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 1.094.949,90 zł ( słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), tj. 0,15 złotych (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam SA;

2)na zwiększenie kapitału zapasowego przeznaczyć kwotę 1.859.724,44 zł

(słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści cztery grosze).

Jednocześnie Zarząd Spółki w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 04 maja 2015r., informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu OPTeam SA

w sprawie ustalenia dnia prawa do dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2014 na dzień 22 czerwca 2015 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 08 lipca 2015 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam SA zwołane na dzień 11 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-10Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »