Reklama

PAGED (PGD): Opinia Zarządu Spółki w związku z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 marca 2012 r.

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z 22 lutego 2012 r. Zarząd Paged S.A. przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Warszawa, 2 marca 2012 roku

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI "PAGED" S.A.

Mając na uwadze zwołane na dzień 20 marca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką") z porządkiem obrad zawierającym punkt "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu", Zarząd Spółki na zasadzie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

I. INTERES SPÓŁKI.

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd strategią rozwoju Spółki na najbliższe lata, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w Uchwale nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie "zaopiniowania kierunków rozwoju "Paged" S.A. na lata 2011÷2014", oraz przeprowadzaną restrukturyzacją aktywów Grupy Paged, Zarząd rozważa nabycie akcji podmiotu spoza branży drzewno-meblowej. Będzie to działanie w kierunku realizacji strategii, która zakłada dywersyfikację działalności "Paged" S.A. poprzez poszukiwanie bardziej rentownych obszarów biznesowych, zapewniających zwroty z zaangażowanego kapitału wyższe niż branża drzewno-meblowa, co powinno przyczynić się, w perspektywie długookresowej, do zwiększenia wartości Spółki.

W związku z inwestycjami dokonanymi przez Spółkę w latach 2010-2011, w szczególności w związku z nabyciem od Skarbu Państwa większościowego (85% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ) pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piszu (obecnie: "Sklejka-Pisz" Paged Spółka Akcyjna) oraz późniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki o 10 milionów złotych z przeznaczeniem na odtworzenie i modernizację majątku produkcyjnego, zadłużenie "Paged" S.A. nie gwarantuje pozyskania - na korzystnych warunkach - finansowania kolejnych inwestycji. Tymczasem pozyskanie źródeł finansowania jest konieczne z uwagi na zamiar realizacji założeń strategicznych i dążenie do rozwoju Spółki. Zdaniem Zarządu Spółki, przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy może, w obecnych warunkach rynkowych, nie spotkać się z zainteresowaniem rynku, tym samym prawdopodobieństwo przeprowadzenia z sukcesem publicznej emisji akcji jest ograniczone. Ponadto, w opinii Zarządu Spółki, emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi szybsze przeprowadzenie rozważanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd "Paged" S.A. rekomenduje skierowanie planowanej emisji akcji Spółki serii "G" do określonych adresatów w drodze subskrypcji prywatnej i wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, jako leżące w interesie wszystkich akcjonariuszy.

II. SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Zgodnie z §2 projektem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie "Paged" Spółki Akcyjnej w sprawie "podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki", która została przedstawiona wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ, Zarząd będzie upoważniony do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii "G". Wysokość ceny emisyjnej akcji nowej emisji będzie zależała od wielu niezależnych czynników, w tym w szczególności: aktualnego kursu akcji Spółki na rynku, popytu adresatów oferty objęcia akcji złożonej w drodze subskrypcji prywatnej, obecnej sytuacji rynków finansowych. Tak ustalona cena nie powinna odbiegać znacząco od sześciomiesięcznej średniej ważonej kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym dopuszcza się ewentualne kilkunastoprocentowe dyskonto w związku z wielkością emisji.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż decyzją Walnego Zgromadzenia cena emisyjna może zostać ustalona w inny sposób.

ZARZĄD PAGED S.A.
Daniel Mzyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | R. | Paged SA | marca | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »