Reklama

DEBICA (DBC): Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez: Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, przedstawiona podczas obrad NWZA w dniu 30 listopada 2010 r.

Raport bieżący nr 33/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Opinia Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: "Spółka" lub "Dębica") w sprawie wniosku akcjonariuszy o powołanie rewidenta do spraw szczególnych.

Działając na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") Zarząd Spółki przedstawia stanowisko w przedmiocie oceny wniosku przedstawionego przez Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Goodyear")

Zarząd raz jeszcze pragnie podkreślić, że w sytuacji obecnie trwającego sporu pomiędzy największymi akcjonariuszami Spółki, tj. Grupą PZU ("PZU") a Grupą Goodyear, Zarząd co do zasady z aprobatą wita perspektywę powołania rewidenta do zbadania spornych okoliczności ("rewident"). Wydaje się, że przedstawienie opinii niezależnego od stron rewidenta ds. szczególnych może pomóc szybko zakończyć spór, który jest niekorzystny zarówno do Spółki jak i dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Zarząd przedstawił już w dniu dzisiejszym swoją opinię co do wniosku o powołaniu rewidenta, przedstawionego przez PZU. Zarząd, nie negując idei powołania rewidenta w celu zbadania zgodności z prawem współpracy pomiędzy Grupą Goodyear a Spółką w latach 2005 - 2009, wskazał jednak na liczne braki prawne projektu, wskazane też w opinii prawnej Kancelarii Prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego o którą Spółka zwróciła się w celu dokonania oceny przedstawionego przez PZU projektu.

W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym akcjonariusz Goodyear przedstawił wniosek o powołanie biegłego rewidenta ds. szczególnych.

Zarząd, po przerwie zarządzonej w celu zapoznaniu się z wnioskiem przedstawionym przez akcjonariusza Goodyear, przedstawia swoją opinię dotyczącą tegoż wniosku.

W opinii Zarządu, projekt uchwały przygotowany przez Goodyear uwzględnia w pełni uwagi Zarządu dotyczące zakresu, przedmiotu badania oraz rodzajów dokumentów jakie mają być przedstawione rewidentowi, jednocześnie nie odbiega on od propozycji PZU w stopniu wykraczającym poza uwagi Zarządu.

Zdaniem Zarządu, wybór znanej firmy Grant Thornton Frąckowiak sp. z.o.o. ("Grant Thornton"), posiadającej odpowiednią reputacje, wiedzę i kwalifikacje oraz niezwiązanej z Goodyear lub Spółką, gwarantuje przeprowadzenie rzetelnego audytu oraz przygotowanie obiektywnego raportu. Wedle wiedzy Zarządu, w okresie 2005 - 2010, Grant Thornton oraz podmioty z jego grupy kapitałowej nie świadczyły usług na rzecz Spółki. Jak wynika z oświadczenia Grant Thornton przedstawionego przez Goodyear, Grant Thornton oraz podmioty z jego grupy kapitałowej nie świadczyły też we wspomnianym okresie usług podmiotom wymienionym w Art. 84 ust. 3 Ustawy o ofercie .

W związku z powyższym, zdaniem Zarządu przedstawiony przez Goodyear projekt uchwały, uwzględnia uwagi Zarządu przedstawione w opinii dotyczącej projektu PZU i odpowiada wymogom prawa. Zarząd wyraża więc pozytywna opinię co do tego wniosku i ma nadzieję, że akcjonariusze dojdą do porozumienia co do ostatecznej treści uchwały o powołaniu rewidenta.
Jacek Pryczek - Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
Leszek Cichocki - Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

Dowiedz się więcej na temat: PZU SA | Goodyear | R. | powołanie | powołania | Dębica | Dębica SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »