Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Opóźnienie informacji w sprawie zawarcia przedwstępnej umowy nabycia udziałów Game Oliver SIA - raport 19

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą zawarcia przedwstępnej umowy nabycia udziałów Game Oliver SIA, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

Reklama

Treść opóźnionej informacji poufnej:

"Zarząd Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o zawarciu przedwstępnej umowy nabycia 28 udziałów o wartości nominalnej 100 euro stanowiących 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Game Oliver SIA od dotychczasowych wspólników Artūrs Pumpurs oraz Jānis Innuss.

Potencjalny zakup udziałów w kapitale zakładowym Game Oliver SIA wpisuje się w strategię Emitenta, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2019 w dniu 1 kwietnia 2019 roku.

Spółka Game Oliver SIA posiada wyłączne prawa do unikalnej na rynku gry edukacyjnej "Professor Oliver", zawierającej silnik rozpoznawania obiektów w świecie rzeczywistym oraz do prototypu gry edukacyjnej "Oliver Words". Pozyskane kody źródłowe dla platform Android i iOS, powiązane z nimi definicje obiektów, dostępne w trzech językach zasoby audio i wideo oraz materiały marketingowe zostaną wykorzystane przez Emitenta do szybkiej implementacji kilku atrakcyjnych gier wideo.

Na podstawie zawartej przedwstępnej umowy nabycia udziałów, Emitentowi przysługuje żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej nie wcześniej niż po dniu spełnienia określonych w niej warunków tj. m.in., zapłaty przez Emitenta kwoty 3.234.375 zł w ramach wpłaty zaliczki tytułem zawarcia umowy przedwstępnej.

W przypadku nie spełnienia ww. warunków umowa przedwstępna ulega rozwiązaniu, a strony umowy zostają zwolnione od zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Emitent oraz zbywcy udziałów dopuszczają możliwość rozliczenia zapłaty zaliczki o której mowa powyżej w formie potrącenia wzajemnych wierzytelności powstałych między Stronami."

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy nabycia udziałów zostało opóźnione w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 16.00.

Uzasadnienie opóźnienia przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 20 października 2016 r. dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych.

Podjęcie realizacji przedmiotowej transakcji było uzależnione od spełnienia warunków niezbędnych do przeniesienia własności udziałów na Emitenta, jak również określania sposobu pozyskania przez Emitenta środków na dokonanie zapłaty zaliczki o której mowa w umowie przedwstępnej. Ponadto, na etapie podjęcia przedmiotowych działań przez Spółkę, ich wynik, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia Transakcji były niepewne.

W ocenie Zarządu Spółki, w opisywanych okolicznościach, niezwłoczne ujawnienie informacji o zawarciu przedwstępnej umowy nabycia udziałów jak również o podjętych działaniach rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Emitenta przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik procesu przygotowania do transakcji. Ponadto, Zarząd uznał, iż podanie do publicznej wiadomość przedmiotowej informacji poufnej mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki przez opinię publiczną.

Emitent zapewnił poufność przeprowadzanej transakcji poprzez podpisanie przez Strony zobowiązania do zachowania poufności, a także zabezpieczył nośniki materialne i elektroniczne zawierające informację poufną oraz monitorował media w celu wykrycia ew. plotek dot. realizacji transakcji.

Ujawnienie Informacji Poufnej dotyczącej zawarcia umowy przedwstępnej zostało opóźnione na okres do dnia jej zawarcia nie później niż 29 października 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29Adrian SmarzewskiPrezes ZarząduAdrian Smarzewski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »