Reklama

SFINKS (SFS): Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej - dotyczącej możliwości nabycia przez Sfinks udziałów w spółce Fornetti Polska Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks”, "Spółka”) z siedzibą w Piasecznie przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie podmiotom wskazanym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 tejże ustawy.

Reklama

Informacja o opóźnieniu przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości została przesłana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 03 kwietnia 2015 r. ("raport bieżący o opóźnieniu”) zaś jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks”, "Spółka”) działając na podstawie:

- art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej "ustawą o ofercie” oraz

- §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67 poz. 476)

mając na względzie słuszny interes Spółki, niniejszym zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu przez Sfinks w dniu 03 kwietnia 2015 r. z Cartesian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. Umowy o zachowaniu poufności, której rezultatem może być doprowadzenie do nabycia przez Spółkę udziałów spółki Fornetti Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Fornetti” oraz "Umowa”).

Wedle szacunków Sfinks w przypadku zawarcia Umowy nie stanowiłaby ona ze względu na wartość umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (…) (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 59 z późn.zm.) jednak ze względu na zasięg działalności prowadzonej przez Fornetti podpisanie Umowy może mieć wpływ na cenę akcji Sfinks i stanowić informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy o ofercie.

Rozważane przez Sfinks nabycie udziałów Fornetti wymaga przeprowadzenia przez Spółkę szeregu działań i analiz jak również konieczne dla zawarcia Umowy jest wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na dokonanie takiej czynności. Zważywszy na powyższe, w ocenie Zarządu Sfinks przekazanie w/w informacji poufnej do publicznej wiadomości w chwili obecnej, tj. na tak wczesnym etapie prowadzonych przez Spółkę działań mogłoby naruszyć istotny interes Spółki, negatywnie wpłynąć na proces negocjacji, jak również spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez inwestorów.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawiadamia, że treść informacji poufnej zostanie przekazana podmiotom wskazanym w Art. 56 ust. 1 Ustawy w terminie do dnia 20 czerwca 2015 r. Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewni zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili przekazania jej do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna zawiadomienia: Art. 57 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 67 poz. 476).”

W odniesieniu do wyżej przytoczonej informacji, przekazanej KNF, Zarząd Spółki zarazem informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej znalazł się błąd w nazwie spółki, z którą zawarta została w dniu 03 kwietnia 2015 r. Umowa o zachowaniu poufności, tj. było: "Cartesian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o.” a powinno być: "Cartesian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.”

Jednocześnie Zarząd Sfinks Polska S.A. dokonuje aktualizacji powyżej przekazanego Komisji raportu bieżącego o opóźnieniu i informuje, że po przeprowadzeniu przez Sfinks procesu due dilligence spółki Fornetti Polska Sp. z o.o. oraz dokonaniu szeregu analiz związanych z ewentualnym nabyciem udziałów w/w spółki, w dniu 18 czerwca 2015 r. Sfinks podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji w sprawie nabycia udziałów Fornetti sp. z o.o.

Podstawa prawna zawiadomienia: Artykuł 57 ust. 3 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-18Sylwester Cacek Prezes Zarzadu
2015-06-18Sławomir PawłowskiWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »