ORANGEPL (OPL): ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 8 471 000 8 557 000 1 990 086 1 958 661
II. Zysk z działalności operacyjnej 406 000 494 000 95 381 113 075
III. Zysk przed opodatkowaniem 161 000 223 000 37 824 51 044
IV. Skonsolidowany zysk netto 138 000 152 000 32 420 34 792
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 138 000 152 000 32 420 34 792
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,11 0,12 0,02 0,03
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem 124 000 169 000 29 131 38 683
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 124 000 169 000 29 131 38 683
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 523 000 2 032 000 357 797 465 116
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 294 000) (4 726 000) (303 998) (1 081 761)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 13 000 2 769 000 3 054 633 812
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 242 000 75 000 56 853 17 167
stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016 stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016
XIV. Aktywa obrotowe razem 3 041 000 2 639 000 705 716 596 519
XV. Aktywa trwałe razem 19 634 000 20 187 000 4 556 404 4 563 065
XVI. Suma aktywów 22 675 000 22 826 000 5 262 120 5 159 584
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 383 000 4 386 000 1 249 217 991 410
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 7 159 000 8 431 000 1 661 368 1 905 742
XIX. Kapitał własny razem 10 133 000 10 009 000 2 351 535 2 262 432
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 131 000 10 007 000 2 351 071 2 261 980
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 913 648 889 919
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 8 207 000 8 392 000 1 928 065 1 920 894
II. Zysk z działalności operacyjnej 387 000 441 000 90 918 100 943
III. Zysk przed opodatkowaniem 159 000 282 000 37 354 64 549
IV. Zysk netto 139 000 243 000 32 655 55 622
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,11 0,19 0,02 0,04
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody ogółem 125 000 260 000 29 366 59 513
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 519 000 2 147 000 356 858 491 439
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 311 000) (4 735 000) (307 992) (1 083 821)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 38 000 2 619 000 8 927 599 478
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 246 000 31 000 57 793 7 096
stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016 stan na 30.09.2017 stan na 31.12.2016
XII. Aktywa obrotowe razem 2 863 000 2 448 000 664 408 553 345
XIII. Aktywa trwałe razem 19 649 000 20 180 000 4 559 885 4 561 483
XIV. Suma aktywów 22 512 000 22 628 000 5 224 293 5 114 828
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 330 000 4 303 000 1 236 917 972 649
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 7 120 000 8 388 000 1 652 317 1 896 022
XVII. Kapitał własny razem 10 062 000 9 937 000 2 335 059 2 246 157
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 913 648 889 919
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »