Reklama

ORANGEPL (OPL): ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 818 000 2 803 000 657 014 643 495
II. Zysk z działalności operacyjnej 109 000 215 000 25 413 49 358
III. Zysk przed opodatkowaniem 38 000 119 000 8 860 27 319
IV. Skonsolidowany zysk netto 39 000 98 000 9 093 22 498
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 39 000 98 000 9 093 22 498
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,03 0,07 0,01 0,02
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody ogółem 8 000 69 000 1 865 15 841
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 8 000 69 000 1 865 15 841
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 442 000 634 000 103 052 145 550
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (696 000) (3 838 000) (162 272) (881 104)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 190 000 3 235 000 44 298 742 671
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (64 000) 31 000 (14 922) 7 117
stan na 31.03.2017 stan na 31.12.2016 stan na 31.03.2017 stan na 31.12.2016
XIV. Aktywa obrotowe razem 2 338 000 2 418 000 554 055 546 564
XV. Aktywa trwałe razem 19 803 000 20 170 000 4 692 876 4 559 222
XVI. Suma aktywów 22 141 000 22 588 000 5 246 931 5 105 786
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 314 000 4 148 000 1 259 301 937 613
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6 810 000 8 431 000 1 613 821 1 905 741
XIX. Kapitał własny razem 10 017 000 10 009 000 2 373 809 2 262 432
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 015 000 10 007 000 2 373 335 2 261 980
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 932 983 889 919
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 745 000 2 764 000 639 994 634 542
II. Zysk z działalności operacyjnej 104 000 199 000 24 248 45 685
III. Zysk przed opodatkowaniem 42 000 136 000 9 792 31 222
IV. Zysk netto 43 000 119 000 10 025 27 319
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,03 0,09 0,01 0,02
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody ogółem 12 000 90 000 2 798 20 662
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 425 000 646 000 99 088 148 305
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (696 000) (3 840 000) (162 272) (881 563)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 224 000 3 239 000 52 226 743 589
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (47 000) 45 000 (10 958) 10 331
stan na 31.03.2017 stan na 31.12.2016 stan na 31.03.2017 stan na 31.12.2016
XII. Aktywa obrotowe razem 2 218 000 2 227 000 525 617 503 391
XIII. Aktywa trwałe razem 19 791 000 20 163 000 4 690 033 4 557 640
XIV. Suma aktywów 22 009 000 22 390 000 5 215 650 5 061 031
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 291 000 4 065 000 1 253 851 918 852
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6 769 000 8 388 000 1 604 104 1 896 022
XVII. Kapitał własny razem 9 949 000 9 937 000 2 357 695 2 246 157
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 932 983 889 919
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »