Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Osiągnięcie kryterium umowy znaczącej

Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) informuje, iż w dniu 16.06.2016 r. zawarła na podstawie ramowej Umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 02.01.2013 r. z Auto Gas Global Trading Ltd. (dalej jako "Kontrahent”) z siedzibą w Kijowie umowę sprzedaży, która wraz z innymi umowami zawieranymi z Kontrahentem lub wskazanymi przez niego podmiotami w okresie krótszym niż 12 miesięcy, spełniły łącznie kryterium umowy znaczącej, tzn. osiągnęły wartość 18.567.448,91 PLN. Poszczególne jednostkowe umowy sprzedaży były i są zawierane na podstawie tej Umowy.

Reklama

Umowa dystrybucyjna określa ramy współpracy pomiędzy jej stronami. Na jej podstawie Kontrahent lub wskazane przez niego podmioty, kupują od Spółki w celu dalszej odsprzedaży, Wyroby oznaczone znakami towarowymi Spółki znajdujące się w jej ofercie handlowej, stosowane w pojazdach zasilanych gazem.

Kupujący jest zobowiązany kupować Wyroby objęte przedmiotem umowy wyłącznie od Spółki oraz utrzymywać udział Wyrobów w obrocie ilościowym elektroniką stosowaną w pojazdach zasilanych sekwencyjnym wtryskiem gazu na poziomie minimum 90% takiego obrotu. Spółka może stosować kary umowne za odsprzedawanie Wyrobów do innych krajów, zlecenie produkcji innym podmiotom lub produkcję we własnym zakresie wyrobów z zakresu elektroniki stosowanej w pojazdach zasilanych gazem, modyfikowanie kupionych Wyrobów. Wysokość kary umownej stanowi równowartość 30% (trzydzieści procent) obrotu netto Wyrobami z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających fakt stwierdzenia naruszenia ustaleń umowy. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych włącznie z pokryciem Spółce utraconych korzyści wynikających w szczególności z utraty rynku zbytu, gdy szkoda przewyższa wysokość zapłaconej kary.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Szczegółowe warunki związane z poszczególnymi umowami sprzedaży określane są każdorazowo.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jest to umowa, której jedną ze stron jest Spółka (emitent) i której przedmiot osiągnął wartość stanowiącą co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Spółka wskazuje, iż 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (przychody te, według opublikowanego raportu SA-Q I/2016 oraz SA-R 2015, na dzień 31.03.2016 r. wynoszą 170.285.215,20 PLN) wynosi 17.028.521,52 PLN.

Umową o największej wartości zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z dnia 19.05.2016 r., której wartość netto wyniosła 2.071.586,81 zł. Wszystkie wskazane powyżej informacje odnosiły się również do tej umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2016-06-17Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »