Reklama

PBOANIOLA (PBO): Oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Raport bieżący nr 44/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PBO ANIOŁA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 roku spółka złożyła oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości i praw użytkowania wieczystego gruntu w Poznaniu przy ul. Kurpińskiego oraz ul. Wojciechowskiego, złożonej przez Terra Haus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu za kwotę 7 031 000 zł netto.

Reklama

Umowa została zawarta pod następującymi warunkami:

- uzyskania w terminie do dnia 16 września 2014 roku przez PBO ANIOŁA Spółkę Akcyjną w upadłości układowej z siedzibą w Kostrzynie zgody Nadzorcy Sądowego na zawarcie umowy sprzedaży warunkowej, przyrzeczonej niniejszą umową przedwstępną,

- uzyskania w terminie do dnia 16 września 2014 roku promesy ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, z której będzie wynikać, że Bank ten wyda bezwarunkową zgodę na wykreślenie z ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowej nieruchomości (numer: PO1P/00152715/9, PO1P/00165231/6 i PO1P/00165230/9), wszystkich hipotek, opisanych w § 1 tego aktu, wpisanych na rzecz ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, po spłacie kwoty 7.031.700,00 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych),

- uzyskania, do dnia 16 września 2014 roku bezwarunkowych zgód wierzycieli hipotecznych na wykreślenie z ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowej nieruchomości (numer: PO1P/00152715/9, PO1P/00165231/6 i PO1P/00165230/9),

- uzyskania do dnia 16 września 2014 roku promesy ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, z której będzie wynikać, że Bank ten wyda zgodę na wyłączenie spółek: PROTEA DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oraz Dom Handlowy Protea spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu z Umowy wieloproduktowej numer 682/2010/00003285/00 z dnia 7 lipca 2010 roku (zwolnienie z długu), po spłacie kwoty 7.031.700,00 zł (siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych)

- okazania przez Sprzedającego umowy przenoszącej na Sprzedającego majątkowe prawa autorskie do wszelkiej dokumentacji projektowej będącej podstawą wydania przez Prezydenta Miasta Poznania ostatecznej decyzji numer 1927/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku oraz ostatecznej decyzji numer 3330/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku, znak UA.V.A02/73510-3900/07, prawo do opracowania oraz wykorzystania, zmiany, zwielokrotniania (wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową) oraz użyczania egzemplarzy dokumentacji, a także wyrazi zgodę na wykonywanie nadzoru autorskiego nad projektem przez innych projektantów aniżeli autorzy projektu budowlanego, na podstawie którego zostały wydane powołane wyżej decyzje.

Sprzedający ma prawo w terminie do dnia 22 września 2014 roku odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli w terminie do 15 września 2014 roku osoba trzecia złoży, w prawem przewidzianej formie ofertę zawarcia umowy sprzedaży praw opisanych w paragrafie 1 niniejszej umowy obejmującą cenę sprzedaży tych praw wyższą niż 7.031.700,00 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) netto.

Ponadto Sprzedającemu służy prawo odstąpienia w terminie do dnia 22 września 2014 roku jeżeli w terminie do dnia 16 września 2014 roku Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Równocześnie Spółka zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości. Wszelkie pytania można kierować do siedziby spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-16Waldemar AniołaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »