Reklama

INTERBUD (ITB): Oświadczenie Zarządu Interbud-Lublin S.A. w związku z publikacją prasowąOświadczenie Zarządu Interbud-Lublin S.A. w związku z publikacją prasową - raport 5

Raport bieżący nr 5/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W związku z opublikowanym w dniu 09.10.2010 r. w Gazecie Giełdy "Parkiet" artykułem pt. "Dwaj byli kontrahenci chcą upadłości Interbudu- Lublin", Zarząd Interbud-Lublin S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała żadnego oficjalnego zawiadomienia o wpłynięciu wniosku o upadłość. W przypadku wpłynięcia zawiadomienia Spółka poinformuje o tym w raporcie bieżącym zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

2. Spółka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i majątkowej, co potwierdza zarówno wynik w zakończonym roku obrotowym 2009 (8,2 mln zł zysku netto), jak i prognozy finansowe na rok 2010 (15 mln zł zysku netto) oraz na rok 2011 (18 mln zł zysku netto). Zarząd Emitenta podtrzymuje te prognozy w pełnej rozciągłości. Ewentualne roszczenia, o których mowa we wskazanym artykule - pomijając fakt, iż w opinii Zarządu są całkowicie bezzasadne - w niczym nie mogą naruszyć stabilnej kondycji finansowej Spółki.

3. Firmy, o których mowa w artykule opublikowanym w Gazecie Giełdy "Parkiet" są byłymi kontrahentami Spółki, z którymi współpraca została zakończona w związku z faktem, iż nie wywiązywały się one z nałożonych na nie zobowiązań, nie realizowały terminowo zleconych prac, a jedna z nich nie regulowała płatności na rzecz swoich podwykonawców.

a) AMG Biuro Techniczno-Handlowe realizowała prace na zlecenie Spółki na przełomie 2008 i 2009 roku. W następstwie opóźnień, a następnie niewłaściwej realizacji zleconych prac przez AMG, Emitent ograniczył zakres prac realizowanych przez tę firmę, a następnie wykluczył ją z realizacji zadań przy przedmiotowej inwestycji. Po tym fakcie AMG zaczęła domagać się od Emitenta zadośćuczynienia z tytułu jakoby niedostarczenia przez Emitenta gwarancji bankowych na rzecz AMG. Żądanie gwarancji bankowych było jednak nieuprawnione w związku z brakiem takowych ustaleń w zawartej umowie pomiędzy stronami. Jednocześnie AMG nie uregulowała do dnia dzisiejszego zobowiązań wobec Emitenta, wynikających z faktur za dostawę materiałów oraz z tytułu kar umownych, w kwocie przekraczającej roszczenia AMG.

b) Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, wbrew temu co napisała Gazeta Giełdy "Parkiet", nie ma podstaw do dochodzenia przez GAZIMEX wobec Emitenta kwoty w wysokości 5 mln zł - wymieniona kwota nie ma bowiem uzasadnienia w faktach ani żadnego oparcia w dokumentach. Nawet przy założeniu skrajnie jednostronnego sposobu interpretacji dokumentów na korzyść firmy GAZIMEX, roszczenia muszą być zredukowane co najmniej kilkakrotnie. Co nie zmienia faktu, że według stanowiska Emitenta są to roszczenia nieuzasadnione.

W dniu 12.10.2009 r. Emitent podpisał umowę z konsorcjum, w skład którego wchodziła m.in. firma GAZIMEX, na kompleksową realizację inwestycji w Stalowej Woli. W wyniku niepodjęcia robót przez wykonawcę u ustalonym terminie, w dniu 07.12.2009 r. Emitent odstąpił od umowy, naliczając konsorcjum kary umowne. W dniu 08.12.2009 r. Emitent podpisał umowę na ten sam zakres prac już tylko z firmą GAZIMEX. Jednakże w wyniku braku koordynacji robót, opóźnień w realizacji prac i nagminnemu nieregulowaniu przez GAZIMEX swoich zobowiązań finansowych wobec podwykonawców, w lipcu 2010 r. Interbud-Lublin S.A. odstąpił od umowy, zgodnie z jej zapisami, z naliczeniem kar umownych.

Na dzień publikacji raportu bieżącego GAZIMEX posiada zobowiązania finansowe wobec swoich podwykonawców. Zgodnie z prawem Emitent jako generalny wykonawca odpowiada solidarnie za zobowiązania wobec podwykonawców, w związku z czym GAZIMEX jest dłużnikiem Interbud-Lublin S.A. Kary umowne za odstąpienie od Umowy naliczyły sobie wzajemnie obie firmy. Dodatkowo Emitent naliczył GAZIMEX karę za nieterminową realizację robót.

5. Emitent uznaje wszelkie żądania wysuwane przez AMG Biuro Techniczno-Handlowe oraz GAZIMEX, o których informowała Gazeta Giełdy "Parkiet" za bezpodstawne oraz wskazuje, iż saldo wzajemnych roszczeń Emitenta i AMG Biuro Techniczno-Handlowe oraz GAZIMEX jest saldem dodatnim dla Interbud-Lublin S.A.

6. W związku z ewidentnym, w ocenie Zarządu Spółki, naruszeniem przez AMG Biuro Techniczno-Handlowe oraz GAZIMEX dobrego imienia Emitenta, rozważy on w najbliższym czasie złożenie pozwów sądowych przeciwko AMG Biuro Techniczno-Handlowe oraz GAZIMEX o zadośćuczynienie w związku z naruszeniem dobrego imienia Spółki.

7. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że w jego ocenie wybór przez ww. kontrahentów momentu złożenia wniosku, który został powiązany z debiutem Spółki na GPW świadczy o tym, iż jest to jedynie próba wywarcia na Spółkę presji , której celem osiągnięcie przez podmioty składające wniosek nieuzasadnionych korzyści ekonomicznych i wycofania się z przysługujących Spółce roszczeń wobec ww. kontrahentów, a nie uzasadniona przesłanka do wszczęcia procedury zmierzającej do ogłoszenia upadłości Spółki. Warte podkreślenia jest ponadto, że poza wymianą korespondencji i wyliczaniem wzajemnych roszczeń, opisywana sprawa nie jest na etapie sporu sądowego, tzn. żadna z wymienionych firm nie złożyła do sądu pozwu przeciwko Interbud-Lublin S.A., a do złożenia pozwu przymierzała się sama Spółka. Tak więc prawdopodobnie wymienione podmioty uznały, że postępowanie upadłościowe będzie dla nich tańszym sposobem wywarcia presji na Interbud-Lublin S.A. niż normalny proces sądowy, gdzie barierą jest opłata proporcjonalna.

Dowiedz się więcej na temat: oświadczenie | Lublin | R. | biuro | Raport bieżący | firmy | roszczenia | giełdy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »