Reklama

OTLOG (OTS): OT LOGISTICS S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży758 705724 297176 091170 283
Zysk (strata) na działalności operacyjnej13 409-9 0693 112-2 132
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-28 565-37 575-6 630-8 834
Zysk (strata) netto-26 462-35 618-6 142-8 374
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-28 961-35 140-6 722-8 261
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 59435 96216 3858 455
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 675-4 281-1 781-1 006
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej-68 513-78 701-15 901-18 503
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-5 593-47 020-1 298-11 054
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą-2,21-2,97-0,51-0,7
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -2,41-2,93-0,56-0,69
Aktywa trwałe1 619 6681 027 159370 328238 874
Aktywa obrotowe218 801256 47250 02859 645
Aktywa razem1 838 4691 283 631420 356298 519
Zobowiązania długoterminowe869 980265 933198 91661 845
Zobowiązania krótkoterminowe521 678632 658119 279147 130
Kapitał własny 446 812385 040102 16189 544
Wyemitowany kapitał akcyjny2 8802 880658670
Liczba akcji (szt.)11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję37,2432,098,517,46
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy 0 000
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe 0000
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów216 928192 04350 34845 149
Zysk z działalności operacyjnej4 442-3 0051 031-707
Zysk (strata) brutto10 510-10 0902 439-2 372
Zysk (strata) netto7 481-7 8561 736-1 847
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 25414 323-1 2193 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 333-5 4823 095-1 289
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 535-45 516-1 981-10 701
Przepływy pieniężne netto razem-455-36 676-106-8 622
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,62-0,650,14-0,15
Aktywa trwałe 530 539536 120121 305124 679
Aktywa obrotowe63 08377 84914 42318 104
Aktywa razem593 621613 969135 728142 783
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 456 080475 760104 280110 642
Zobowiązania długoterminowe 157 583147 72236 03034 354
Zobowiązania krótkoterminowe281 671324 48964 40375 463
Kapitał (fundusz) własny 137 542138 20931 44832 142
Kapitał podstawowy2 8802 880658670
Liczba akcji (szt.) 11 998 78011 998 78011 998 78011 998 780
Wartość księgowa na jedną akcję11,4611,522,622,68
Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy0,000,000,000,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »