IDEABANK (IDA): OTRZYMANIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO - raport 120

Raport bieżący nr 120/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., dotyczącego wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja”) z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ("KPA”) w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym w przedmiocie nałożenia na Idea Bank S.A. ("Emitent”) kary pieniężnej, o której mowa w art. 138 ust. 3 pkt 3 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ("Ustawa”) ("Postępowanie”), Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 listopada 2020 r. ("Decyzja”), na podstawie której Komisja:

Reklama

I. nałożyła na Emitenta karę pieniężną w wysokości 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z uwagi na:

1) naruszenie Statutu Emitenta w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 listopada 2017 r. poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w § 5 Statutu Emitenta, tj. czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.),

2) naruszenie Statutu Emitenta w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 listopada 2017 r. oraz od dnia 20 listopada 2017 r. poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w § 5 Statutu Emitenta, tj. czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.),

3) stworzenie zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych do dnia wpisania do rejestru zmiany Statutu Emitenta rozszerzającej § 5 Statutu Emitenta o czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r., poz. 89 z późn. zm.),

4) naruszenie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 878 z późn. zm.) wobec braku działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie

z najlepiej pojętymi interesami klientów Emitenta od dnia 20 listopada 2017 r.,

5) naruszenie art. 9c ust. 1 pkt 4 Ustawy wobec braku zapewnienia realizacji celu systemu kontroli wewnętrznej,

6) naruszenie § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637) wobec braku zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającego proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności raportowanie o ryzyku,

7) naruszenie § 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 637) wobec braku przeprowadzenia procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu.

II. na podstawie art. 105 § 1 KPA w zw. z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 180, z późn. zm.) umorzyła z uwagi na jego bezprzedmiotowość Postępowanie w części dotyczącej podejrzenia naruszenia § 9 ust. 2 pkt 1 w związku z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 855) od dnia 20 listopada 2017 r. w zakresie zarzutu braku zapewnienia aby wewnętrzna struktura organizacyjna banku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez ten bank, zapewniła powierzanie wykonywania czynności z zakresu działalności maklerskiej prowadzonej przez bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osobom posiadającym niezbędny zakres wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacje dla prawidłowego wykonywania tych czynności.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 13 Ustawy, Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Emitent informuje, że po zapoznaniu się z obszernym uzasadnieniem Decyzji oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej, podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-01Jerzy PruskiWiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
2020-12-01Marek KempnyCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »