ATREM (ATR): Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) dwóch umów ze spółką Park Wiatrowy Gaworzyce sp. z o. o. (Zamawiający) na realizację prac związanych z Budową Farmy Wiatrowej Żukowice, o łącznej wartości 21.028.210,00 zł netto.

Największą umową jest umowa na wykonanie prac energetycznych dot. sieci WN/SN i światłowodowej na potrzeby budowy Farmy Wiatrowej Żukowice. Wartość wynagrodzenia Contrast sp. z o. o. za realizację ww. umowy (dalej Umowa) wynosi 13.250.000,00 zł netto (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Reklama

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustalono do dnia 30 maja 2020 r.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem iż na urządzenia i materiały dostarczone w ramach umowy obowiązuje gwarancja fabryczna. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 2 (dwóch) lat od dnia odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących sytuacjach:

1. w wysokości 10% netto wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2. niedotrzymanie terminów wykonania prac, w zakresie:

- odbiorów instalacji farmy wiatrowej:

-realizacja kabli SN oraz FO

- realizacja kabli WN

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień.

3. niedotrzymanie terminów, w zakresie:

- podłączenia kabli SN i FO do turbin wiatrowych;

- podłączenia kabli nn do turbin;

- podłączenia uziemienia turbin;

- dostarczenia map powykonawczych zaakceptowanych przez urząd;

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

4. niedotrzymania terminów odbioru instalacji farmy wiatrowej, w zakresie:

- realizacji kabli SN, WN i FO

- podłączenia kabli SN do turbin;

- podłączenia uziemienia turbin

w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

5. niedotrzymania terminów wyznaczonych dla certyfikatu końcowego, zakończenia prac dla Lot 3.2 w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

6. Zawarcia umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień.

W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem jednak ograniczenia odpowiedzialności.

Łączna wysokość kar umownych z niniejszej umowy jest ograniczona do 30% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Andrzej GoławskiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »