QUMAK (QMK): Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy znaczącej zawartej z Data Techno Park sp. z o.o. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 wpłynęło do Spółki oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej 11 lutego 2014 r. z Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako Zamawiający) w części niewykonanej do dnia odstąpienia.

Przedmiotem Umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono całkowite ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 76.873.755,24 zł brutto. Spółka informowała o jej zawarciu raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Realizacja niniejszej Umowy była zawieszona przez Zamawiającego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Reklama

Odstąpienie przez Zamawiającego nastąpiło wskutek braku ostatecznej decyzji o finansowaniu przedmiotowej inwestycji realizowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Warszawie , co stało się przyczyną wstrzymania jego realizacji. Czyni to niemożliwym realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy oraz jej celem społeczno – gospodarczym, jakim jest realizacja projektu pn.: "Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, oraz wykonanie zobowiązań umownych wynikających z Umowy.

Zamawiający oświadczył, że odstąpienie od Umowy nie następuje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Spółkę lub innych okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność, nie ma więc podstaw do naliczenia kar umownych opisanych Umową.

Odstąpienie następuje z dniem 27 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki ocenia, że odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji ww. Umowy może spowodować osiągnięcie w 2014 roku sprzedaży niższej od oczekiwanej. Jednocześnie zaistniała sytuacja będzie miała niewielkie przełożenie na wynik finansowy Spółki.

Zarząd uważa, że z uwagi na wartość złożonych ofert, utrata przychodów spowodowana odstąpieniem od Umowy, może zostać w znaczącym stopniu zrekompensowane przez nowe kontrakty. Planowane na nich marże powinny pozwolić przy tym na wypracowanie satysfakcjonującego wyniku finansowego w 2014 roku.

Niniejsze odstąpienie nie wpływa również w żadnym stopniu na realizację innej Umowy zawartej z Data Techno Park Sp. z o.o. w ramach zamówienia na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Wyżej wymieniony kontrakt stanowi pierwszy etap Umowy, od której odstąpiono.

Umowa, w momencie odstąpienia od niej, spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A.

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, § 5 ust. 1. pkt 5


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-27Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2014-06-27Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »