Reklama

MIDAS (MDS): Otrzymanie wezwania do wykupu weksla - raport 29

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna (dalej zwanego "Funduszem") informuje, że w dniu 21 lipca 2010 r. otrzymał od spółki Multi Channel Marketing Group Sp. z o.o. (dalej zwanej "MCMG") wezwanie do wykupu weksla, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń MCMG wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet S.A. (podmiotu w 100% zależnego od Funduszu, dalej zwaną "CenterNet"), na podstawie Umowy o współpracy zawartej w dniu 22 czerwca 2009 roku pomiędzy MCMG i CenterNet (o zawarciu której Fundusz informował w raporcie bieżącym nr 50/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku).

Reklama

Z otrzymanego przez Fundusz wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 roku na kwotę 1.095.437,43zł (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 43/100). Data płatności weksla została określona na dzień 27 lipca 2010 roku a jako miejsce płatności weksla wskazano miasto Gdańsk.

Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że w dniu 22 lipca 2010 roku otrzymał od Zarządu CenterNet pismo, w którym Zarząd CenterNet informuje, że z powodu łącznego obciążania CenterNet przez MCMG, zarówno zryczałtowanym wynagrodzeniem za zarządzanie poszczególnymi stanowiskami pracy w obsłudze infolinii, jak też kolejnym ryczałtem za obsługę tych samych stanowisk według stawek godzinowych, naliczanych za teoretycznie możliwą, a nie za faktyczną liczbę godzin przepracowanych na tychże stanowiskach w celu obsługi klientów CenterNet, CenterNet dokonał w przeszłości nadpłaty w rozliczeniach z MCMG w kwocie 1 988 221,41zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 41/100). Jednocześnie Zarząd CenterNet poinformował, że z wyżej wymienionego powodu wstrzymał płatności wystawionych przez MCMG faktur, których wysokość uznał za nieuzasadnioną. Z dalszej części pisma wynika, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Zarząd CenterNet stoi na stanowisku, że wyżej wspomniane faktury są uzasadnione jedynie w części obejmującej łączną kwotę 603 283,90zł (sześćset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 90/100) i oświadczył, że w dniu 22 lipca dokonał potrącenia faktycznie należnej MCMG kwoty w wysokości 603 283,90zł (sześćset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 90/100) z przysługującym CenterNet względem MCMG roszczeniem o zwrot opisanej powyżej nadpłaty. Zarząd CenterNet poinformował również, że w wyniku tego potrącenia roszczenie CenterNet o zwrot nadpłaty pozostało nieskompensowane w części obejmującej kwotę 1 384 937,51 PLN (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 51/100), do zapłaty której wezwał MCMG.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia udzielone przez Zarząd CenterNet, Zarząd Funduszu stoi na stanowisku, że roszczenie MCMG wobec Funduszu, z tytułu wykupu weksla, z racji swojego charakteru gwarancyjnego oraz wobec braku istniejących należności MCMG w stosunku do CenterNet, jest bezzasadne i w przypadku dalszego dochodzenia przez MCMG w/w roszczenia Fundusz będzie je kwestionował we właściwy proceduralnie sposób.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Jacek Felczykowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »