Reklama

4FUNMEDIA (4FM): Otrzymanie zawiadomień sporządzonych w trybie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

Raport bieżący nr 33/2018

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Reklama

Zarząd 4fun Media S.A. ("Spółka”) podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwa zawiadomienia z datą 31 października 2018 roku, sporządzone w trybie art.69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pierwsze zawiadomienie pt: ”Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji” zostało złożone przez pełnomocnika Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, który działając na podstawie art.69 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia Zarząd Spółki, iż w dniu 17 października 2018 r., spółka Nova Group, na skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Epicom Limited z siedzibą w Nikozji, wniosła tytułem wkładu niepieniężnego do spółki Epicom (transakcja realizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.):

2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji Spółki stanowiących 55,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PL4FNMD00013.

Na skutek zawarcia tej umowy, dokonano w dniu 30 października 2018 roku odpowiednich zmian zapisów na rachunkach inwestycyjnych należących odpowiednio do Nova Group i Epicom, skutkiem czego własność opisanych powyżej zdematerializowanych akcji Spółki przeszła z dniem 30 października 2018 roku na Epicom.

Przed dokonaniem powyższych transakcji zbycia spółka Nova Group posiadała bezpośrednio 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, spółka Nova Group zawiadamia, iż nabycie na skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego akcji Spółki, nastąpiło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej tj. do Epicom. Oznacza to, że w takim przypadku, na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie, znajduje zastosowanie zwolnienie z obowiązków określonych w treści art. 72 oraz 73 Ustawy o ofercie.

Spółka Nova Group zawiadamia, że po dokonaniu przedmiotowych transakcji:

i)nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;

ii)posiada pośrednio tj. przez spółkę Epicom 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie Nova Group informuje, iż:

a)żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki Nova Group;

b)spółka Nova Group nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki;

c)spółka Nova Group nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie;

d)spółka Nova Group nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie;

e)łączna liczba głosów do których uprawniona jest spółka Nova Group, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Drugi dokument pt: ”Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji” zostało złożone przez pełnomocnika spółka Epicom Limited z siedzibą w Nikozji, który działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia Zarząd Spółki, iż w dniu 17 października 2018 r., spółka Epicom, nabyła od spółki Nova Group (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji, na skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Epicom (transakcja realizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.):

2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście akcji stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PL4FNMD00013.

Na skutek zawarcia tej umowy, dokonano w dniu 30 października 2018 roku odpowiednich zmian zapisów na rachunkach inwestycyjnych należących odpowiednio do Nova Group i Epicom, skutkiem czego własność opisanych powyżej zdematerializowanych akcji Spółki przeszła z tym dniem na Epicom.

Przed dokonaniem powyższej transakcji nabycia spółka Epicom nie posiadała ani pośrednio ani bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki.

Spółka Epicom zawiadamia, że po dokonaniu przedmiotowych transakcji posiada obecnie bezpośrednio 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) akcji, stanowiących 55,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, spółka Epicom zawiadamia, iż nabycie na skutek zawarcia umowy przeniesienia wkładu niepieniężnego akcji Spółki, nastąpiło od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej tj. od Nova Group. Oznacza to, że w takim przypadku, na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 ustawy o ofercie, znajduje zastosowanie zwolnienie z obowiązków określonych w treści art. 72 oraz 73 Ustawy o ofercie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie Epicom informuje, iż:

a)żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki Epicom;

b)spółka Epicom nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki;

c)spółka Epicom nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez 4fun Media S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie;

d)spółka Epicom nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji 4fun Media S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie;

e)łączna liczba głosów do których uprawniona jest spółka Epicom, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 2.268.217 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 55,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-31Ross NewensPrezes Zarządu
2018-10-31Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »