Reklama

JWCONSTR (JWC): Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 23 grudnia 2016 r. zawiadomienia od Pana Józefa Wojciechowskiego o następującej treści :

Reklama

"ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI

("Zawiadomienie”)

Ja niżej podpisany, Józef Kazimierz Wojciechowski (dalej "Akcjonariusz”), działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) (dalej "Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. (dalej "Spółka”).

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza nastąpiła w dniu 22 grudnia 2016 r. na skutek rozliczenia transakcji, w wyniku której Akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny w postaci 15.351.700 (słownie: piętnastu milionów trzystu pięćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset) akcji Spółki, stanowiących ok. 17,28% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 15.351.700 (słownie: piętnastu milionów trzystu pięćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 17,28% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej "Aport”) na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą EHT Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu, (dalej "EHT”) – podmiotu w 100% zależnego od Akcjonariusza,.

Przed wniesieniem Aportu, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 23.917.739 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 26,92% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 23.917.739 (słownie: dwudziestu trzech milionów dziewięciuset siedemnastu tysięcy siedmiuset trzydziestu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 26,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie Akcjonariusz posiada w sposób bezpośredni 8.566.039 (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 9,64% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 8.566.039 (słownie: ośmiu milionów pięciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy trzydziestu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 9,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast w sposób pośredni (poprzez spółkę EHT) Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

EHT jest jedynym podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadającym akcje Spółki.

Na dzień składania niniejszego Zawiadomienia, EHT posiada w sposób bezpośredni 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz oświadcza, iż nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Spółce osobom, o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-23Magdalena Starzyńska Członek Zarządu
2016-12-23Wojciech RajchertCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »