Reklama

JWCONSTR (JWC): Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych - raport 15

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. zawiadomienia od Pana Józefa Wojciechowskiego o następującej treści :

Reklama

"ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI

("Zawiadomienie”)

Ja niżej podpisany, Józef Kazimierz Wojciechowski (dalej "Akcjonariusz”), działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) (dalej "Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. (dalej "Spółka”).

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza nastąpiła w skutek rozliczenia zawartych w dniu 26 kwietnia 2019 r. transakcji, o którym Spółka powiadomiła RB 12/2019 , skutkującej nabyciem przez Spółkę - podmiot zależny od Akcjonariusza - 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,59 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą posiadania, Akcjonariusz posiadał łącznie 79.941.188 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, stanowiących ok 89,96% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 79.941.188 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 89,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym: bezpośrednio 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących ok. 36,12 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 36,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 81.355.049 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 91,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 81.355.049 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 91,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

- w sposób bezpośredni 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących ok. 36,12 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 36,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień składania niniejszego Zawiadomienia, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada w sposób bezpośredni 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- poprzez spółkę J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,59 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz oświadcza, iż nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Spółce osobom, o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2019-04-29Wojciech Rajchert Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »