Reklama

JWCONSTR (JWC): Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2020 r. zawiadomienia od Pana Józefa Wojciechowskiego o następującej treści :

Reklama

"ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI

("Zawiadomienie”)

Ja niżej podpisany, Józef Kazimierz Wojciechowski (dalej "Akcjonariusz”), działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) (dalej "Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. (dalej "Spółka”).

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza nastąpiła w skutek:

1) rozliczenia zawartych w dniu 27 grudnia 2019 r. transakcji, o którym Spółka powiadomiła RB 67/2019, skutkującym nabyciem przez Spółkę - podmiot zależny od Akcjonariusza – łącznie 4.405.231 (słownie: cztery miliony czterysta pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji własnych, stanowiących 4,96 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 4.405.231 (słownie: cztery miliony czterysta pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,96 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) rozliczenia zawartej w dniu 27 grudnia 2019 r. transakcji sprzedaży przez Akcjonariusza na rzecz Spółki, w ramach odpowiedzi na zaproszenie do sprzedaży akcji w celu ich umorzenia, 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji Spółki stanowiących ok. 3,94 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 3,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą posiadania, Akcjonariusz posiadał łącznie 81.507.617 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset siedem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji Spółki, stanowiących ok 91,73 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 81.507.617 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset siedem tysięcy sześćset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 91,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

- bezpośrednio 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących ok. 36,12 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 36,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadał 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- poprzez spółkę J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadał 1.566.429 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,76 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.566.429 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,76 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 82.412.848 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących ok. 92,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.412.848 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 92,75 % ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

- w sposób bezpośredni 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiących ok. 32,18 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 32,18 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień składania niniejszego Zawiadomienia, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada w sposób bezpośredni 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- poprzez spółkę J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 5.971.660 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących ok. 6,72 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5.971.660 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 6,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz oświadcza, iż nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Spółce osobom, o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-02Małgorzata Pisarek Członek Zarządu
2020-01-02Małgorzata OstrowskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »