GRUPAMZ (GMZ): Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki - raport 6

Raport bieżący nr 6/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 lutego 2019 roku od Pana Bartosza Turczynowicza, działającego w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki ("Porozumienie Akcjonariuszy”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej (…) ("Ustawa o ofercie”), zawiadomienia z dnia 15 lutego 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 Ustawy o ofercie, o następującej treści:

Reklama

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej”), ja niżej podpisany, Bartosz Turczynowicz, w imieniu i na rzecz wskazanych poniżej osób:

• Paweł Janiszewski,

• Jerzy Kowalski,

• Jacek Gnich,

• Miłosz Jamroży,

• Robert Bender,

• Bartosz Turczynowicz,

• Telemedicine Capital Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

• Andrzej Szurek,

• Natasza Wysocka,

(określanych dalej wspólnie jako: "Strony Porozumienia”), zawiadamiam o zmianie dotychczasowego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w spółce Infoscan S.A. ("Spółka”)

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału Stron Porozumienia w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w związku z rejestracją w dniu 15 lutego 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 453.365,00 zł do kwoty 479.365,00 zł poprzez emisję 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Strony Porozumienia posiadały 683.929 akcji Spółki reprezentujących 15,09% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 683.929 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,09% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie Strony porozumienia posiadają 683.929 akcji Spółki reprezentujących 14,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 683.929 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,27% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy – Strony Porozumienia nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

683.929 głosów oraz 15,09% w ogólnej liczby głosów.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Tomasz NowowiejskiPrezes ZarząduTomasz Nowowiejski
2019-02-15Bartosz TurczynowiczCzłonek ZarząduBartosz Turczynowicz

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »